• Khách hàng - Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC)
  • Mr Lộc (Manager) 0948.379.008

  • Mr Bình (Miền Nam) 0985.913.181

  • Mrs Hương (Đồ Gỗ Khảm Trai) 0943.586.622