• Khách hàng - Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC)
  • Mr Lộc (Manager) 0948.379.008

  • Zalo

    Zalo 0948.379.008

  • Viber

    Viber 0948.379.008